Majitelčino cestovatelské okénko

Město Drážďany/Dresden, Německo

11. prosince 2015 v 19:13 | Tina11

V roce 2010 jsem s mými rodiči navštívila saské velko město Drážďany. Už jsem tam byla se školou v čase vánočním a rodiče toto město chtěli vidět též. Do Drážďan jsme se vydali s cestovkou, průvodce nás provedl městem a pak jsme celý den strávili na trzích, památkách a v útrobách velkého obchodního centra pro ohřátí.

Památky v Drážďanech moc nemusím představovat, ty asi zná každý. Viděli jsme Zwinger, státní divadlo, Frauenkirchen a další.

Město Norimberk/Nürnberg, Německo

11. prosince 2015 v 19:01 | Tina11


V roce 2008 jsem s rodiči navštívila vánoční trhy v Norimberku. S průvodcem jsme si prošli město, kde nám řekl i malou historii, ukázal, kde jsou vánoční thy a pak jsme měli celý den na trhy a co nás zajímalo - ještě jednou si třeba projít památky, utrácet v krámech,....

Město Vratislav/Wroclaw, Polsko

28. února 2015 v 18:27 | Tina11

V loňském roce jsem s rodiči navštívila polské město Vratislav/Wroclaw. Do Wroclawi jsme jeli za vánočními trhy a památkami. Moc jsme těch památek obešli, protože se mi rozbili boty, takže jsme místo toho šli hledat nějaké boty - do obchodního centra.

Hrad Blansko, Ústí nad Labem

17. května 2014 v 13:58 | Tina11


Blansko (německy Blankenstein) je zřícenina hradu, která se nalézá na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 545 m, severovýchodně od Ústí nad Labem na katastru vesnice Mírkov. Tyčí se zhruba 3 km vzdušnou čarou nad údolím řeky Labe. Z vrcholku kopce je dobrý rozhled zejména k jihu a k jihozápadu do údolí Ryjického potoka a na řeku Labe. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie

Oblast byla pravděpodobně osídlena již ve 2. polovině 13. století, i když první zmínky o hradu pocházejí až z roku 1401. Hrad byl většinou v držení Vartenberků. Roku 1527 jej koupil Jindřich z Bünau. Po roce 1585 prošel přestavbou na vězení, ale ještě před r. 1600 byl opuštěn a postupem času zpustl. Do dnešních dob se z původního hradu zachovaly pouze menší zbytky hradního paláce mezi dvěma baštami, dále Studniční věž a Novodobá brána.

Pověsti

Na hradě Blansko sídlil prý kdysi zlý obr, který velkým prakem střílel na město Ústí nad Labem kamení a koše s jedovatými hady a jinými rozličnými způsoby škodil obyvatelům města. Tento obr se chodíval koupat do řeky Bíliny, avšak představení města si na něm vymohli, že musí město opustit ještě před večerním klekáním, jinak bude potrestán. Jednoho dne se obr opozdil a zůstal ve městě ještě po zazvonění večerního zvonu z kostela Nanebevzetí Panny Marie. Rozzlobení měšťané, kteří se již dlouho chtěli obtížného souseda zbavit, se na milého obra vrhli a utloukli jej.

Hrad Střekov, Ústí nad Labem

17. května 2014 v 13:53 | Tina11


Hrad Střekov patří mezi nejlépe dochované hradní zříceniny v České republice. Tvoří výraznou dominantu a symbol města Ústí nad Labem. Stojí na 100 m vysoké nepřístupné znělcové skále nad pravým břehem řeky Labe ve čtvrti Střekov, zhruba 2,5 km jihovýchodně od centra města.

Historie

Hrad dal před rokem 1319 vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby. Vlastní stavbu provedl pražský měšťan Pešík z Veitmile. Téměř celé 14. století byl hrad v majetku rodu Vartemberků. Na přelomu 15. a 16. století došlo v rámci přestavby k rozšíření obytných prostor. Roku 1563 hrad přešel do majetku rodu Lobkowiczů, kteří provedli kolem roku 1565 některé další úpravy. Za třicetileté války obsadili hrad v roce 1631 Sasové, v roce 1634 krátce Švédové a pak následně se od roku 1639 stal opět opěrným bodem Švédů, kteří z něj ovládali okolní kraj. Po roce 1645 sloužil hrad jako posádka také vojskům Torstensonovým. V tomto období také švédská posádka prohloubila a rozšířila koryto Labe, aby umožnila plavbu větších lodí s válečnou kořistí.
Od konce 17. století přestal být Střekov trvale obydlen a zůstal opuštěn. V 19. století byl znovu objeven romantiky a došlo k jeho obnově. Dojmy z hradu líčil ve svých dopisech například Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Maloval zde Adrian Ludwig Richter. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha.
V roce 1992 byl hrad v rámci restitučních zákonů vrácen zpět rodu Lobkowiczů, takže je dnes soukromou, avšak celoročně veřejně přístupnou kulturní památkou.

Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

16. května 2014 v 13:56 | Tina11


Erbenova vyhlídka (místně též Erbenka nebo Erbenova výšina) je 420 metrů vysoký vrchol hřbetu Brandtovy výšiny rozkládající se severně od Ústí nad Labem, resp. tvoří hranici města. Stojí na něm nově rekonstruovaná (v průběhu roku 2006), 15 metrů vysoká kamenná rozhledna, postavená roku 1933. Své jméno nese po předsedovi klubu turistů Alexandru Erbenovi, na jehož popud byla v roce 1933 rekonstruována do současné podoby.

Historie rozhledny

 • 1889 - Rozhledna Františka Josefa, první zde stojící, 20 metrů vysoká, dřevěná rozhledna s kamennou podstavbou pokrytá šindelem
 • 1898 - Pád rozhledny během silné větrné bouře
 • 31. ledna 1898 - Nová rozhledna postavená pouze z trámů, aby lépe absorbovala větrné proudy
 • 1903 - Rozhledna opět shozena větrem, zůstala jen kamenná podezdívka
 • 1911 - Do zbytků rozhledny udeřil blesk a zničil stavbu úplně
 • 2. července 1934 - Český klub turistů z rozvalin vystavěl rozhlednu do dnešní podoby
 • 2006 - 15. října byla slavnostně otevřena upravená rozhledna; při rekonstrukci byla zvýšena o patro

ZOO Ústí nad Labem

11. května 2014 v 20:41 | Tina11

Zoologická zahrada Ústí nad Labem je zoologická zahrada v Ústí nad Labem, umístěná na svahu Mariánské skály východně od centra města. Předchůdcem zahrady byla soukromá ptačí rezervace založená roku 1908.

Historie

Předchůdcem současné zoologické zahrady se stala soukromá ptačí rezervace, kterou pod názvem "Lumpepark" založil ústecký podnikatel a obchodník s železářským zbožím Heinrich Lumpe (1859-1936). Tento uznávaný amatérský ornitolog odkoupil v roce 1908 od obce pozemky o rozloze 3,5 hektaru v prostoru bývalé cihelny na jihovýchodním svahu Mariánské skály a založil zde park na ochranu ptactva. Založení parku konzultoval s odborníky, jako byli např. Jiří Janda, který v roce 1930 založil pražskou Zoo, přírodovědec Josef Kořenský nebo zahradní architekt Rudolf Jenatský. Byla vybudována infrastruktura (vodovod, cesty a mostky, fontány, oplocení) a vysázeny stromy, keře a květiny.
V letech 1913-1914 byla vybudována umělá jeskyně a tzv. Jindřichův hrádek (dnes Trpasličí hrádek) vystavěné z tufu dovezeného až z Durynska. V roce 1913 přikoupil Lumpe sousední pozemek, na kterém měla být postavena sklárna, aby zabránil znehodnocení svého parku. Lumpepark, ač byl před první světovou válkou proslaven i v zahraničí, byl soukromou rezervací, kam neměla veřejnost běžně přístup a návštěva byla možná pouze na pozvání majitele. V říjnu 1914 byl park poprvé na dva dny otevřen pro veřejnost jako dobročinná akce ve prospěch Červeného kříže. Akce se během války několikrát opakovala.

Masarykovo zdymadlo, Ústí nad Labem

11. května 2014 v 20:36 | Tina11

Zdymadlo Střekov, též známé jako Masarykova zdymadla či Zdymadla T. G. Masaryka, je zdymadlo na Labi v Ústí nad Labem, bezprostředně pod hradem Střekovem v místní části Střekov na pravém břehu a jižním výběžkem místní části Ústí nad Labem-centrum na levém břehu. Bylo vybudováno v letech 19241936.[1] Účelem bylo především splavnit Labe v oblasti střekovských peřejí, které byly často nesjízdné. V době vzniku patřilo k největším zdymadlům v republice a k nejmodernějším v Evropě. Celé zařízení je také známo pod názvem Střekovská přehrada či Střekovský jez. Jedná se o předposlední umělou přehradu na Labi, jenž stojí v cestě labské vodě na její cestě do Severního moře (poslední je labský stupeň v Geesthacht).
Ve vodní elektrárně, která je součástí zdymadla, jsou instalovány tři vertikální Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW. Tato elektrárna je zajímavá tím, že je využívána trvale - nejen v energetických špičkách, jak je obvyklé u převážné většiny podobných vodních děl. Kvůli nedokončeným pobřežním komunikacím dovoluje provozní řád vzdutí na 141,8 m n.m. a ze stejného důvodu byl snížen spád na 7 metrů a výkon na 3×5 MW. S celkovým výkonem 15 MW se jedná o největší průtočnou elektrárnu v povodí Labe.
Střekovskou nádrží je vytvořeno jezero dlouhé 19,8 km o celkovém objemu 16,1 mil. m3. Kromě zajištění splavnosti snižuje nebezpečí vylití Labe z břehů v úseku Lovosice - Zálezly a umožňuje také odběry povrchové vody pro hospodářské účely.
Zajímavostí vodního díla je rybí přechod. V dělicím pilíři mezi jezem a elektrárnou byl zřízen rybí přechod komůrkového typu. Léta praxe ukázala, že s jeho pomocí migrují jen některé druhy středně velkých ryb. V současné době je přestavován s většími parametry tak, aby touto propustí mohly plout i velké ryby jako je např. losos. Na tuto investici přispívá ze svých fondů PHARE.
Zdymadlo je chráněná technická památka.


Zámeček Větruše, Ústí nad Labem

11. května 2014 v 20:33 | Tina11

Větruše (dříve též Ferdinandova výšina, německy Ferdinandshöhe) je spočinek kopce Ořechovka, jenž se tyčí nad údolím řeky Labe na území města Ústí nad Labem. Tvoří jednu z významných dominant města a je oblíbeným výletním cílem. Nachází se zde zámeček s rozhlednou a restaurací a hotelem, nedaleko se nachází přírodní a zrcadlové bludiště. Nedaleko zámečku má horní stanici lanová dráha Větruše z centra města.

Historie

 • 826 - údajně první stavba hradu Wittrusch na Soudném vrchu - vyhořel
 • 1839 - při hledání vodního pramenu objeveny ruiny základových zdí hradu, Johann Thomas
 • 1847 - dokončena stavba vyhlídkové restaurace, vrch přejmenován na počest císaře Ferdinanda Ferdinandova výšina (Ferdinandshöhe)
 • 1895 - plán města na rozšíření restauračního zařízení do honosnější podoby
 • 13. červenec 1896 - schválení plánu a přestavba na honosnou budovu v pozdně historizujícím stylu se secesními prvky
 • 15. říjen 1896 - položen základní kámen
 • 7. říjen 1897 - přestavba dokončena
 • 1945 - vrch byl opět přejmenován na původní název Větruše
 • 1950 - objekt převeden na organizaci Československá obec sokolská
 • 1953 - objekt přešel pod správu organizace Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport
 • 1954 - správcem Turista Praha, n.p.
 • 1958 - správcem Restaurace a jídelny
 • 1984 - úvahy o přístavbě hotelu
 • pol. 80. let 20. století - objekt uzavřen a chátral
 • 13. červen 2000 - plamen zničil střechu věže
 • 2001 - schválilo zastupitelstvo města Ústí nad Labem zakoupení objektu do majetku města. Město koupilo objekt Větruše za 2 010 000 korun. Na sklonku roku 2001 proběhlo "zakonzervování" objektu, aby dále nechátral. Potom se město pustilo do náročné rekonstrukce. Zámeček byl postupně rekonstruován nákladem okolo 70 000 000 Kč.
 • prosinec 2005 - znovuotevření areálu pro veřejnost
 • srpen 2007 - projevil se neprovedený geologický průzkum, který měl být součástí rekonstrukce areálu a došlo ke dvěma po sobě následujícím (v rozmezí několika dní) sesuvům půdy pod vyhlídkovou opěrnou zdí, která se zhroutila a město bylo nuceno tuto vyhlídkovou terasu pro veřejnost uzavřít
 • první polovina roku 2009 - obnoven provoz vyhlídkové terasy pro veřejnost
 • prosinec 2010 - zprovozněna lanovka z centra města
 • podzim 2012 - zprovozněn hotel

Hlavní město Německa: Berlín

30. března 2014 v 17:32 | Tina11

Po několika letech, co bydlím v Ústí nad Labem jsem konečně dostala do hlavního města Německa - Berlína. Je to od nás kousek. V Berlíně jsem byla se svými rodiči na vánoční trhy na otočku, kde jsme si prošli Západní a Východní Berlín. Obhlídli jsme ty největší památky, ale ještě bych se tam podívat a projít si to znovu.

Začali jsme prohlídkou známích symbolů Berlína: Televizní věže, Červenou radnicí, kostel sv. Marie a světové hodiny. Neměli jsme štěstí vidět televizní věž v plné kráse, protože na Berlín padla mlha, takže jsme nebyli ani nahoře v kupoli.

Lanová dráha Větruš, Ústí nad Labem

30. března 2014 v 16:45 | Tina11

Dolní stanice: OC Forum - 156 m.n.m.
Horní stanice: Větruše - 206 m.n.m.
Přepravní kapacita - 390os/hod
Šikmá délka - 330 m
Převýšení - 50 m
Čas jízdy - 1,8min

Zamíříme do centra mého rodného Ústí nad Labem, kde se proslavilo lanovou dráhou na zámeček Větruš. Když jsem to poprvé slyšela, myslela si, že je to vtip.

Kabinová lanová dráha na kopec Větruš, kde stojí zámeček Větruše, který opravili a udělali z něj hotel a restauraci. O zámku Větruše bude jindy. Byla postavena i zprovozněna v roce 2010, jejím provozovatelem je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. Jedná se o nejdelší visutou lanovou dráhu v Česku bez samostatně stojících podpěr.

Město za výstavbu lanové dráhy zaplatilo přibližně pouze 17,6 mil Kč.Samotnou technologii lanové dráhy vyrobila švýcarská společnost Bartholet Maschinenbau AG, kabiny pochází od rakouského výrobce Carvatech Karosserie- und Kabinenbau GmbH, českým subdodavatelem technologie jako celku je chrudimská firma Michálek.

Vaňovský vodopád, Ústí nad Labem

30. března 2014 v 16:33 | Tina11


Přidám první článek s tuzemska. Nejdříve jsem si řekla, že se dám historické panátky, církevní památky,.... z mého rodné města Ústí nad Labem. K Ústí patří plno okolních obcí, které vám představím.

Začnu částí Ústí nad Labem - Vaňov, kde se nacházejí krásné vodopády - Vaňovské vodopády neboli Podlešínský vodopád, který se nachází v národní přírodní památce Vrkoč.

Nachází se ve skalním kotli, který tvoří čedičové sloupy uzavírající údolí. Ty jsou výsledkem sopečné aktivity v mladších třetihorách. Z výšky 12 m zde padá Podlešínský potok a pod vodopádem protéká kamenitou sutí. Po několika stech metrech poměrně strmého koryta se poté vlévá zleva do Labe.

Na vodopády se dostane z obce Vaňov nebo procházkou přes zámeček Větruše.

Město Pirna, Německo

1. března 2014 v 16:08 | Tina11


Město Pirna nemusím moc představovat. Byla jsem tu mockrát - se školou na vánočních trzích a pak i s rodiči. I jako malá jsem tu projížděla, když jsme jezdili s babičkou na nákupy do Německa.

Pirna (starší český název Perno) je okresní město na Labi ve spolkové zemi Sasko na železniční trati mezi Drážďany a Děčínem. Historické město má asi 40 000 obyvatel, významné střední školy a památky. Pro turisty je vstupní branou do Českosaského Švýcarska.

Památky
Historické jádro města je velmi dobře zachované, na náměstí a v přilehlých ulicích je řada barokních a hlavně renesančních domů s pozdně gotickými detaily. Náměstí si zachovalo celkový ráz malého města ze 16. století, jak ostatně ukazuje i porovnání s obrazem italského malíře Canaletta z let 1754-1755.
 • Kostel Panny Marie, postavený v letech 1502-1546, velká trojlodní hala s bohatou síťovou klenbou a mohutnou kamennou věží. Zařízení většinou barokní včetně varhan, zvenčí řada renesančních a barokních náhrobků.
 • Radnice renesanční, v baroku i později různě přestavěná a upravená. Barokní věž s hodinami z roku 1718. Na fasádě jsou sluneční hodiny a řada plastik, renesanční znak města na východním portálu: lev a hruška.
 • Kostel sv. Jindřicha se zbytky dominikánského kláštera, kde je městské muzeum. Klášter založen kolem 1300, kostel přestavěn kolem 1380 na dvojlodní s nevysokou věží. Kostel sloužil jako skladiště, od roku 1952 upraven a slouží katolickým bohoslužbám.
 • Hrad a zámek Sonnenstein na kopci nad městem byl mnohokrát přestavován a i v současnosti zde probíhají stavební práce.
 • Desítky měšťanských domů s renesančními a pozdně gotickými portály, s drobnými kamennými plastikami, domovními znameními a podobně.
 • Veřejné kašny, tesané z jednoho kusu pískovce.
 • Labská promenáda, součást cyklostezky po levém břehu Labe s malebnými výhledy na labské údolí .
 • V nedaleké obci Graupa je muzeum R. Wagnera, který v romantickém Liebenthalském údolí či spíše pískovcovém kaňonu napsal operu Lohengrin.

Ostrov Korsika

1. března 2014 v 15:52 | Tina11


Moje asi první cesta za mala byla cesta na ostrov Korsiku, to mi bylo 10 let, kde jsem se poprvé plavila na katamaránu na moři jak v klidném i v bouřlivém moři. Byli jsme tam na týden, byl to poslední srpnový týden, kdy se koná tradiční akce "Pánská jízda". Na Korsiku jsme jeli vlastními auty, takže jsem si i poprvé projela trajektem tam i zpátky. Vyjížděli jsme z Livorna do Bastie, a naše plavba katamaránem byla do města Bonifacio. Ale ještě před tím, něž jsme nalodili na trajekt, tak jsme se zastavili v italském městě Pisa, kde jsme navštívili šikmou věž. Plutí katamaránem jsme viděli krásné scenérie pobřeží Korsiky.

Navštívené krajiny

1. března 2014 v 15:10 | Tina11
Nad touto rubričkou "Majitelčino cestovalské okénko" jsem přemýšlela dlouho a taky jsem se inspirovala u mého SB Diddlinky, která toho také hodně projela. Též jsem toho decela dost projela a to se i do nějaké země vracíme buď na stejné místo nebo poznáváme jiný kout dané země. Kromě České republiky, kterou mám s rodiči projetou až na pár oblastí - Jižní Morava, Šumava, Krkonoše, Vysočina, Západní čechy, možná, že se ještě něco našlo.

Navštívené destinace:
Korisika, Řecko, Malta+Gozo, Itálie, Sicílie, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko, Slovensko

Vypsané destinace najde i na mapce, vyznačila jsem je světle žlutou barvou.

imagebam.com

Samozřejmě, že bych toho chtěla projet ještě více. Ráda bych se podívala do Norska, Švédska, Finska, Dánska, Bulharska, Rumunska, Francie, Velké Británie a Skotska, Portugalska, pobalstké státy,.....

Doufám, že se Vám tato rubrička bude líbit. V rubrice najdete české tak i zahraniční moje cestování.
 
 

Reklama